Marinestraat 4A 1931GB Egmond aan Zee – Tel: 072-5065241 

Een cijfer voor uw tandvlees

Bij het periodieke mondonderzoek brengen we de zes gebieden (boven en onder: kiezen links, tanden en kiezen rechts) in uw gebit in kaart volgens de ‘Dutch Parodontal Score Index’ ofwel DPSI. Dit werkt als volgt: uw tandvlees krijgt een score tussen 0 en 4. Op basis van deze score valt u in behandelcategorie A, B of C. Dit wordt in uw patiëntendossier genoteerd.

Tijdens het periodiek mondonderzoek wordt ook in kaart gebracht hoe hoog het risico op tandbederf (cariës) is. Hierin onderscheiden we vier categorieën: hoog, verhoogd, verlaagd of laag risico.

Een hoog risico komt gelukkig weinig voor. Maar in geval van systeemziektes als reuma, auto-immuunziekten of langdurige behandeling van kanker is het gebit extra gevoelig voor cariës. Medicijngebruik kan de mondgezondheid sterk verminderen. In dit geval wordt u vaak op de praktijk verwacht voor controle van uw mondgezondheid.

Een groot deel van de mensen heeft een verhoogd risico. Dat wil zeggen dat er de afgelopen 12 maanden sprake is geweest van een uitbreiding van een bestaande laesie (aantasting van het glazuur) of een nieuwe laesie, vulling of kroon ten gevolge van cariës. Met regelmatige controle kan een laesie vroegtijdig worden gesignaleerd. Soms kan cariës dan worden voorkomen door o.a. een goede mondhygiëne. In dit geval bespreekt de tandarts met u hoe vaak u de komende periode verwacht wordt voor controle.

Van een verlaagd risico is sprake als er de afgelopen twee jaar geen nieuwe laesies zijn geconstateerd en geen vulling of kroon ten gevolge van cariës is geplaatst. Op basis van uw totale mondgezondheid wordt in overleg met u bepaald hoe vaak u verwacht wordt voor controle.

Bij een laag risico is er nooit sprake geweest van laesies, vullingen, kronen of extracties, behalve ten gevolge van letsel. Deze mensen hebben een volledig gaaf gebit als gevolg van een goede mondgezondheid, voedingspatroon en mondhygiëne. Op basis van uw totale mondgezondheid wordt in overleg met u bepaald hoe vaak u verwacht wordt voor controle.

Cariësrisico is een van de factoren die bepalen hoe vaak u uw tandarts voor controle dient te bezoeken. Uw totale mondgezondheid hangt immers ook af van o.a. uw voedingspatroon en de gezondheid van uw tandvlees.

Wanneer speeksel, voedsel en vloeistoffen samenkomen in de mond, kunnen er bacteriële ophopingen ontstaan die grenzen aan het tandvlees. Deze ophoping wordt tandplak genoemd. Wanneer tandplak niet tijdig wordt verwijderd, verkalkt het binnen 24 tot 48 uur en ontstaat er tandsteen. Dit kan verschillende kleuren hebben, maar is meestal geel of bruin. Tandsteen heeft vervelende problemen als gevolg. Het is daarom belangrijk om dit te laten verwijderen.

Wortelkanaalbehandeling

Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en één of meer wortels. De kroon is het deel dat u ziet. De wortels ziet u niet. Die zitten onder uw tandvlees in de kaak verankerd. In iedere wortel loopt een kanaal, het wortelkanaal. Hierin zitten zenuwvezels en kleine bloedvaten. Dit levend weefsel wordt ook wel pulpa genoemd. Als het weefsel ontstoken is of ontstoken is geweest, voert de tandarts een wortelkanaalbehandeling uit.

Door tandbederf of door een lekkende vulling kan uw tandweefsel ontstoken raken. Een harde klap op uw tand kan ook een aanleiding zijn. Bacteriën zijn meestal de veroorzakers van de ontsteking. Voelen uw tanden of kiezen gevoelig aan bij het drinken van koude of warme dranken? Dat kan een eerste signaal zijn. Soms geeft de ontsteking geen klachten, maar ook hevige pijnklachten komen voor. Uw tandarts moet het ontstoken tandweefsel verwijderen, anders zal het afsterven. Wanneer het tandweefsel niet wordt verwijderd, kan de ontsteking zich naar uw kaakbot uitbreiden. Hierdoor kan kaakbot rondom de tanden en kiezen verloren gaan. Uiteindelijk kan zoveel kaakbot verdwijnen dat de tanden en kiezen los gaan staan of zelfs uitvallen. U merkt een kaakbotontsteking bij het dichtbijten. Uw tand of kies kan dan te hoog aanvoelen.

Tijdens een wortelkanaalbehandeling verwijdert de tandarts het ontstoken tandweefsel. Ontstoken tandweefsel geneest niet meer. Het is een onomkeerbaar proces. Daarom haalt uw tandarts het ontstoken weefsel weg. Een wortelkanaalbehandeling wordt ook wel kanaal- of zenuwbehandeling genoemd.

De wortelkanaalbehandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving als uw tandweefsel nog (gedeeltelijk) ‘levend’ is. Een verdoving is soms niet nodig als uw tandweefsel al is afgestorven. Vaak maakt uw tandarts een of meer röntgenfoto’s. Zo heeft hij een goede controle over het verloop van de behandeling. Uw tandarts maakt eerst uw tand of kies open en verwijdert het ontstoken weefsel. Daarna reinigt hij het kanaal met kleine vijltjes en spoelt hij het met een desinfecterende spoelvloeistof. Vervolgens worden de kanalen gevuld. Na de wortelkanaalbehandeling maakt uw tandarts uw tand of kies weer dicht met een vulling. Als de kies is verzwakt, kan een kroon nodig zijn. Een tand of kies die op deze wijze is behandeld, kan nog lange tijd mee.

Oorzaken van tandsteen

De een heeft meer tandsteen dan de ander. De voornaamste oorzaak is de persoonlijke mondhygiëne. Door niet de juiste poetstechniek te gebruiken, blijft er meer tandplak achter in de mond. Hierdoor zal er meer tandsteen ontstaan. Ook het eten van zetmeel en suikerrijk voedsel heeft als gevolg dat er meer tandplak wordt aangemaakt.

Helaas spelen ook andere factoren waar we veel minder controle over hebben een rol. Of u gevoelig bent voor de opbouw van tandsteen verschilt van persoon tot persoon. De volgende punten zijn voorbeelden van factoren die invloed hebben op de aanmaak van tandsteen:

Zuurgraad van uw speeksel. Dit bepaalt de mate waarin er tandplak wordt aangemaakt in en op den duur hoeveel tandsteen er ontstaat.

De tandstand. Tanden die scheef staan kunnen in de weg zitten bij het tandenpoetsen en zijn van nature wat ruwer. Hierdoor bereikt u niet alle plekken in uw gebit met tandsteen als gevolg.

Leeftijd. Onze speeksel en tandstand verandert in de loop van de jaren. Ouderen hebben daarom vaker last van tandsteen dan jongeren.

Tandsteen gevolgen

Tandsteen is niet onschuldig en brengt verschillende gevolgen met zich mee. Naast het ontstaan van gaatjes heeft tandsteen ook een ander naar gevolg, namelijk ontstoken tandvlees. Dit wordt ook wel gingivitis genoemd. Dit is het gevolg wanneer er tandsteen ontstaat op zichtbare plaatsen van het gebit, zoals aan de rand van de tandvlees. Heeft u last van bloedend tandvlees, dan heeft u waarschijnlijk last van ontstoken tandvlees.

Tandsteen ontstaat echter niet alleen aan de rand van het tandvlees en op het zichtbare deel van de tanden. Ook onder het tandvlees kan tandsteen ontstaan. Dit is niet zichtbaar, maar wel het meest schadelijk en heeft verschillende pijnklachten als gevolg. Als u het tandsteen onder het tandvlees niet tijdig verwijderd, kan er op den duur kaakbotverlies optreden. Het gevolg hiervan is dat tanden en kiezen los gaan staan.

Een zorgvuldige mondhygiëne is dus van wezenlijk belang. Voor jong en oud. Meerdere malen per dag poetsen is echt heel belangrijk. Het gebruik van tandenstokers, flossdraad en ragers bevelen wij dan ook zeer aan. Heeft u vragen over de juiste manier van poetsen of het gebruik van tandenstokers, flossdraad en ragers? Wij helpen u graag op weg bij de juiste verzorging van uw mond en uw gebit. Ook voor kinderen is het belangrijk dat zij al op zeer jonge leeftijd goed hun gebit leren schoon te houden. Aan volwassenen geven wij het advies om uw mond en uw gebit goed schoon te blijven houden. Een keer tanden poetsen overslaan gebeurt helaas regelmatig. En een tandvleesontsteking ligt helaas snel op de loer.

Orthodontie

Regelmatig zijn mensen ontevreden over de stand van hun tanden. Naast de bekende slotjesbeugel is er een beugel die uitneembaar en doorzichtig is.

Airsmile, de onzichtbare beugel. Ideaal voor iedereen die liever een beugel uit het zicht heeft!

Een Airsmile behandeling is een serie van doorzichtige, uitneembare en op maat gemaakte aligners (hoesjes). De aligners zetten de tanden en kiezen geleidelijk recht. De aligners worden iedere twee weken vervangen door een nieuwe set. Hierdoor komen uw tanden uiteindelijk weer netjes recht te staan.

  • Op maat. Het is op maat gemaakt waarbij iedere aligner een periode werkzaam is.
  • Uitneembaar. De aligners zijn uitneembaar. U kunt dus tijdens de behandeling gewoon eten en drinken. Uw gebit schoonhouden is daardoor ook veel gemakkelijker.
  • Met Airsmile kunt u de virtuele resultaten en het behandelplan bekijken nog voor de behandeling begint
  • De aligners zijn prettiger te dragen. Een slotjesbeugel kan in de wangen en lippen prikken.
  • De aligners zijn bijna onzichtbaar. Niemand zal er iets van merken als u deze bijna onzichtbare aligners draagt. Hierdoor kan Airsmile naadloos in uw dagelijks leven worden ingepast.

Hoe gaat het plaatsen van kronen en bruggen in zijn werk?

Voor de behandeling zijn meerdere bezoeken aan de tandarts nodig, omdat kronen en bruggen in een tandtechnisch laboratorium worden gemaakt. Dit duurt meestal twee tot drie weken.

Allereerst slijpt de tandarts de tand of kies af waar de kroon of brug op wordt geplaatst. Dit is nodig om ruimte te maken. Het is mogelijk om hiervoor een verdoving te krijgen.

Vervolgens maakt de tandarts een afdruk/scan van uw kaak. Deze afdruk/scan is nodig om uw kroon of brug op maat te maken in een tandtechnisch laboratorium.

De volgende stap is de kleurbepaling. Vooral wanneer de kroon of brug vooraan in uw gebit komt is het belangrijk dat deze dezelfde kleur als uw tanden krijgt. Samen met uw tandarts bepaalt u deze kleur.

U krijgt van de tandarts een tijdelijke kroon als noodvoorziening. Zo gaat u niet de deur uit met een gat in uw gebit en beschermt u de afgeslepen tand of kies. Deze kroon is minder stevig dan het definitieve exemplaar dat u krijgt bij de volgende afspraak, dus u dient voorzichtig te zijn met het eten van harde voedingswaren.

De laatste stap is het plaatsen van de kroon of brug en deze vindt plaats bij de tweede afspraak. Uw op maat gemaakte kroon of brug is dan klaar en de tandarts zal deze in uw mond plaatsen. De vervanging van uw tand of kies zal perfect in uw gebit passen. Als alles naar wens is, brengt de tandarts een laagje snelhardend cement aan op de afgeslepen tand of kies en plaatst hij de kroon of brug in uw gebit.

Parodontitis

Parodontitis is een vergevorderde ontsteking van het tandvlees. Bij deze vergevorderde ontsteking kan het steunweefsel, zoals het kaakbot, aangetast worden. Als er geen behandeling plaats vindt, kan het leiden tot tandverlies. Parodontitis wordt veroorzaakt door een slechte of verwaarloosde mondhygiëne. Bacteriën worden bij een slechte mondhygiëne niet verwijderd en het zijn deze bacteriën die de tandvleesontsteking veroorzaakt ook tandvleesontsteking met afbraak van vezels en kaakbot. In dat stadium heet het parodontitis.

Als er sprake is van parodontitis, een vergevorderde ontsteking waarbij ook uw kaakbot risico loopt, zal een specifiekere behandeling nodig zijn. Uw tandarts kan u, indien de noodzaak er is, doorverwijzen naar een parodontoloog. Dit is een tandarts die zich na zijn studie algemene tandheelkunde heeft gespecialiseerd in de parodontologie.

Voor meer informatie verwijzen we u naar het ivoren kruis.