Marinestraat 4A 1931GB Egmond aan Zee – Tel: 072-5065241 

Een kroon is een kapje van metaal, porselein, zirkonium of een combinatie van metaal en porselein dat over een beschadigde tand of kies wordt geplaatst. De tandarts slijpt de beschadigde tand of kies eerst af en zet de kroon met lijm of cement er vervolgens op.

Een brug bestaat uit twee kronen en een of meerdere tussendelen ter vervanging van een of meerdere ontbrekende tanden of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Pijlers zijn afgeslepen tanden of kiezen aan beide kanten van de open ruimte van de missende tand of kies. Het brugtussendeel noemt men ook wel een dummy.

Soorten bruggen

  • Gewone brug: hierbij zitten de pijlers aan weerszijden van de open ruimte van de missende tand of kies.
  • Vrij-eindigende brug: hierbij zitten een of meerdere pijlers aan een kant van de open ruimte. Deze brug is vaak ter vervanging van de achterste kiezen in het gebit.
  • Etsbrug: hierbij worden een of meerdere kunsttanden of -kiezen met behulp van een metalen plaatje en een speciale lijm aan de binnenkant van de tanden geplakt.

Wanneer u één of meerdere tanden of kiezen mist, is een kroon of brug meestal aan te raden. Ook bij beschadigde tanden kan een kroon bijvoorbeeld nodig zijn. Daarnaast dienen kronen en bruggen ter verbetering van het uiterlijk.